Praktische Inlichtingen

Opbouw / afbraak

Contactpersoon ter plaatse tijdens de opbouw en afbouw : later meer hierover !

Planning

Planning van opbouw

Firma’s die zich inschrijven voor Demo Forest, verbinden zich ertoe aan beide dagen deel te nemen, hun materieel tegen maandag 29 juli uiterlijk om middernacht te installeren, behoudens afwijking voor firma’s die ook deelnemen aan de Beurs van Libramont (deze moeten uiterlijk op dinsdag 29 juli om 7u00 klaar zijn met de installatie in het bos).

Planning van afbouw

Firma’s die zich inschrijven voor Demo Forest, verbinden zich ertoe hun materieel niet af te breken of te verwijderen voor woensdag 31 juli om 18u30, op straffe van het verlies van hun voorziening.

Veiligheid

Tijdens opbouw en afbraak

  • Voetgangers
    Tijdens de opbouw en afbraak hoeven personen te voet geen specifiek doorlaatbewijs te gebruiken. De organisator behoudt zich evenwel het recht voor om iedere persoon te controleren die Demo Forest wil betreden, en alle maatregelen te nemen die hij nodig acht.
  • Voertuig
    Elk voertuig dat het terrein oprijdt, moet echter de documenten hebben die de in- en uitgang vermelden die het moet nemen (toegangsplan opbouw/afbraak). De naam van de exposant en het standnummer moeten er duidelijk op vermeld staan. Dit plan wordt in juni bij uw standbevestiging gevoegd. Om de paden op het terrein niet te versperren, wordt u verzocht na het laden/lossen meteen naar de exposantenparking te rijden die het dichtst bij uw werf ligt.

Tijdens de demonstratiedagen

  • Voertuigen krijgen geen toegang tot de stand/werf, dient u uw exposantenbadge te tonen (deze kunt u bestellen en downloaden via uw exposantenportaal).
  • Tijdens de openingsuren is het strikt verboden om met een quad, motor of ander gemotoriseerd voertuig op het demonstratieparcours te rijden, behalve op vertoon van een doorlaatbewijs dat door het organisatiecomité is uitgereikt.

VERZEKERINGEN

Naast de verzekering die is onderschreven door de organisator, garanderen de exposanten-demonstrateurs, aanwezig op het demonstratieperceel, dat zij gedekt zijn door een verzekering burgrelijke aansprakelijkheid.

De exposanten-demonstrateurs zijn aansprakelijk voor alle schade van eender welke aard die zij toebrengen aan goederen en personen.

 

WETGEVING

De exposanten dienen zich te houden aan de geldende wetgeving inzake arbeidsveiligheid. Download hier het Koninklijk besluit

NOODNUMMER -1. Geef de volgende inlichtingen: Plaats van het incident (stand, herkenningstekens,…) -2. Antwoord op de volgende twee vragen: praat de persoon tegen u? stapt de persoon? Blijf bij het slachtoffer tot de hulpdiensten er zijn.

VOLG ONS OP

Youtube
Laatste gepubliceerd video

Onze andere activiteiten

Demo Forest