Praktische Inlichtingen

Opbouw / afbraak

Contactpersoon ter plaatse tijdens de opbouw

Mathieu Louis : +32(0)496 99 44 92

Planning

Planning van opbouw

Firma’s die zich inschrijven voor Demo Forest, verbinden zich ertoe aan beide dagen deel te nemen, hun materieel tegen maandag eerst augustus uiterlijk om middernacht te installeren, behoudens afwijking voor firma’s die ook deelnemen aan de Beurs van Libramont (deze moeten uiterlijk op dinsdag 2 augustus om 7u00 klaar zijn met de installatie in het bos).

Planning van installatie van de stands / werven voor firma’s die alleen deelnemen aan Demo Forest

Komend

Planning van opbouw van de tenten

Komend

Planning van afbraak

Firma’s die zich inschrijven voor Demo Forest, verbinden zich ertoe hun materieel niet af te breken of te verwijderen voor woensdag 3 augustus om 18u30, op straffe van het verlies van hun voorziening.

Planning van afbraak van de tenten

Komend

Planning van afbraak van de stands / werven

Komend

Veiligheid

Tijdens opbouw en afbraak

  • Voetgangers
    Tijdens de opbouw en afbraak hoeven personen te voet geen specifiek doorlaatbewijs te gebruiken. De organisator behoudt zich evenwel het recht voor om iedere persoon te controleren die Demo Forest wil betreden, en alle maatregelen te nemen die hij nodig acht.
  • Voertuig
    Elk voertuig dat het terrein oprijdt, moet echter de documenten hebben die de in- en uitgang vermelden die het moet nemen (toegangsplan opbouw/afbraak). De naam van de exposant en het standnummer moeten er duidelijk op vermeld staan. Dit plan wordt in juni bij uw standbevestiging gevoegd. Om de paden op het terrein niet te versperren, wordt u verzocht na het laden/lossen meteen naar de exposantenparking te rijden die het dichtst bij uw werf ligt.

Tijdens de demonstratiedagen

  • Voertuigen krijgen geen toegang tot de stand/werf, vermits ze geparkeerd moeten worden op de parkings voor de exposanten. Om toegang te krijgen tot de parking en uw stand/werf, moet u uw toegangskaart exposant bos tonen (deze wordt samen met de bevestiging van uw stand gestuurd en/of is te bestellen met het document ‘bestelling kaart’).

Tijdens de openingsuren is het strikt verboden om met een quad, motor of ander gemotoriseerd voertuig op het demonstratieparcours te rijden, behalve op vertoon van een doorlaatbewijs dat door het organisatiecomité is uitgereikt.

VERZEKERINGEN

Naast de verzekering die is onderschreven door de organisator, garanderen de exposanten-demonstrateurs, aanwezig op het demonstratieperceel, dat zij gedekt zijn door een verzekering burgrelijke aansprakelijkheid.

De exposanten-demonstrateurs zijn aansprakelijk voor alle schade van eender welke aard die zij toebrengen aan goederen en personen.

 

WETGEVING

De exposanten dienen zich te houden aan de geldende wetgeving inzake arbeidsveiligheid. Download hier het Koninklijk besluit

NOODNUMMER -1. Geef de volgende inlichtingen: Plaats van het incident (stand, herkenningstekens,…) -2. Antwoord op de volgende twee vragen: praat de persoon tegen u? stapt de persoon? Blijf bij het slachtoffer tot de hulpdiensten er zijn.

VOLG ONS OP

Youtube
Laatste gepubliceerd video

Onze andere activiteiten

Demo Forest