Bezoeken

De 21e bosbouweditie komt met het maatschappelijke thema “Hier begint een duurzame wereld”. Binnen de eerste schakel van de bos-houtketen leggen de eigenaars en beheerders van openbare en privébossen zich toe op de aanleg en behandeling van deze natuurlijke en hernieuwbare rijkdom volgens de principes van duurzaam beheer. Verder brengt deze keten, die een belangrijke bron van werkgelegenheid is, leven in onze regio’s: dankzij hout en bossen kunnen we voldoen aan heel wat noden binnen onze samenleving.

Wetenschappers, adviseurs, experts, beheerders, boomkwekers, ondernemers en andere spelers in de bos- en milieusector zullen op de bosbouweditie 2022 hun kennis en ervaring delen met betrekking tot een grote uitdaging: samen bouwen aan een multifunctioneel en duurzamer bos waarin de economische, ecologische en sociale functies in harmonie naast elkaar kunnen bestaan.

Tijdens de Beurs van Libramont (29/07 – 0108/2022) zal de bosbouwexpo in hal 3 draaien rond 4 grote uitdagingen voor de bos-houtketen: de economische, ecologische en sociale functies van onze bossen, de aanpassing van onze bosbouw aan de wereldwijde veranderingen, de lokale bewerking en consumptie van ons hout, de sensibilisering van het publiek voor deze uitdagingen en het opleiden van de spelers van de bos-houtketen.

 

 

ONTDEK DEMO FOREST IN BEELDEN

VOLG ONS OP

Youtube
Laatste gepubliceerd video

Onze andere activiteiten

Demo Forest