Thema 2022

Hier begint een duurzame wereld

Om de twee jaar duurt de Beurs van Libramont 6 dagen : 4 dagen op het beursterrein van Libramont en 2 dagen, in situ, in het bos van Bertrix voor Demo Forest.

Het 22e editie is gericht naar en voor de bos-houtketen. Deze keten is een belangrijke bron van werkgelegenheid die leven brengt in onze regio’s. In België bestrijken bossen 23% van het grondgebied, dat is 700.000 ha. Ze zijn een natuurlijke en hernieuwbare rijkdom die de sector wil benutten volgens de regels van duurzaam beheer. Met het hout van onze bossen kan worden beantwoord aan heel wat maatschappelijke behoeften, het heeft tal van voordelen en kan mee een oplossing bieden voor enkele fundamentele en dringende uitdagingen.

Focus op een thema dat centraal staat in de houtketen

De almaar grotere demografische spanningen, de bevolkingsconcentratie in de stedelijke zones, steeds minder bouwrijpe gronden: drie factoren waardoor nieuwe percelen moeten worden gezocht en nieuwe constructieve oplossingen worden bedacht om de gebouwen van morgen gestalte te geven.

Fossiele hulpbronnen en de traditionele bouwmethoden zullen op zich niet volstaan om te blijven bouwen in het ritme dat nodig is om steden op een rationele, duurzame en vernieuwende manier te ontwikkelen.

Voor houten woningen en in bredere zin de ‘bos-houtketen’ is een beslissende rol weggelegd in de stedelijke omwentelingen die onze landschappen en onze leefwijzen ingrijpend veranderen.

Hout, bij uitstek een modern materiaal dankzij industriële verwerking en opwaardering, kan beantwoorden aan de uitdagingen van de stad van vandaag, maar vooral van morgen.

 

Het gebruik van hout in openbare of private voorzieningen, in individuele huizen, maar vooral in woningcomplexen en huizen met meerdere verdiepingen, maakt het mogelijk om ecologische waarde te scheppen, de mens weer te verzoenen met zijn woonwijze, hem te laten bewegen in een meer natuurlijke omgeving, die beter is voor zijn gezondheid, maar ook moderner, esthetischer, comfortabeler en met meer aandacht voor design.

Hulpbronnen van hout (onze bossen!) bestaan en kunnen niet worden verhuisd, net als de knowhow van bedrijven. En net als onderzoek en ontwikkeling in het materiaal hout ….

Door de bos-houtketen in te schakelen, is het dus mogelijk om een echt waardevolle kring uit te bouwen die ten dienste staat van de lokale economische weefsels, van duurzame ontwikkeling en van de band tussen mensen… voor een andere opvatting van samenleven.

ONTDEK HET PARCOURS IN BEELDEN

ONTDEK HET PARCOURS IN VIDEO

VOLG ONS OP

Youtube
Laatste gepubliceerd video

Onze andere activiteiten

Demo Forest