Veiligheid

Veiligheid

Tijdens opbouw en afbraak

  • Voetgangers
    ijdens de opbouw en afbraak hoeven personen te voet geen specifiek doorlaatbewijs te gebruiken. De organisator behoudt zich evenwel het recht voor om iedere persoon te controleren die Demo Forest wil betreden, en alle maatregelen te nemen die hij nodig acht.
  • Voertuig
    Elk voertuig dat het terrein oprijdt, moet echter de documenten hebben die de in- en uitgang vermelden die het moet nemen (toegangsplan opbouw/afbraak). De naam van de exposant en het standnummer moeten er duidelijk op vermeld staan. Dit plan wordt in juni bij uw standbevestiging gevoegd. Om de paden op het terrein niet te versperren, wordt u verzocht na het laden/lossen meteen naar de exposantenparking te rijden die het dichtst bij uw werf ligt.

Tijdens de demonstratiedagen

  • Voertuigen krijgen geen toegang tot de stand/werf, dient u uw exposantenbadge te tonen (deze kunt u bestellen en downloaden via uw exposantenportaal).
  • Bevoorrading: voor bevoorrading met uw eigen voertuig moet u een bijzondere toelating vragen met het document dat u hier kunt downloaden.
  • Parkeren op de stand: u moet een bijzondere toelating vragen met het document dat u hier kunt downloaden.

Tijdens de openingsuren is het strikt verboden om met een quad, motor of ander gemotoriseerd voertuig op het demonstratieparcours te rijden, behalve op vertoon van een doorlaatbewijs dat door het organisatiecomité is uitgereikt.

NOODNUMMER

1. Geef de volgende inlichtingen: Plaats van het incident (stand, herkenningstekens,…). 2. Antwoord op de volgende twee vragen: praat de persoon tegen u? stapt de persoon? Blijf bij het slachtoffer tot de hulpdiensten er zijn.

VOLG ONS OP

Youtube
Laatste gepubliceerd video

Onze andere activiteiten

Demo Forest