Hoe kunnen we onze bossen aanpassen aan de klimaatverandering aan de hand van nieuwe soorten en herkomsten?

Description

Dinsdag 2 augustus 2022 van 11.30 tot 12.30 uur

 

Hoe kunnen we onze bossen aanpassen aan de klimaatverandering aan de hand van nieuwe soorten en herkomsten?

 

Welkom: Pascal BALLEUX, Voorzitter van Cercle Forêt Bois

Animatie: Nicolas DASSONVILLE, KBBM, Opleiding, Herbebossing en Trees for Future

Inleiding: Céline TELLIER, Waalse Minister van Leefmilieu, Natuur, Bosbouw, Plattelandszaken en Dierenwelzijn

 

Brigitte MUSCH, Genetica, Verantwoordelijke van het Conservatoire Génétique des Arbres Forestiers, ONF (Parijs, FR)

 

Geassisteerde migratie van soorten en herkomsten als strategie om onze bossen aan de klimaatverandering aan te passen

 

Zowel in Frankrijk als in België lijden bossen onder het veranderende klimaat. Vele boomsoorten bevinden zich in grote moeilijkheden door onder meer droogteperiodes die in frequentie en intensiteit toenemen. Aangezien onze bossen tekenen van verzwakking vertonen, moeten bosbouwers strategieën ontwikkelen om de bossen aan te passen aan de klimaatverandering en er zo voor zorgen dat de bossen productief en multifunctioneel blijven op lange termijn. Een van de mogelijke maatregelen is geassisteerde migratie naar het Noorden van reeds aanwezige nieuwe soorten of herkomsten van zuidelijkere origine. Geassisteerde migratie berust enerzijds op het feit dat bomen uit het Zuiden zich mogelijk beter zullen aanpassen aan het toekomstige klimaat, en anderzijds op de verrijking van de genenpool van reeds aanwezige soorten met genen die voor een betere weerstand zorgen, met name tegen droogte. Deze genen zijn dan afkomstig van dezelfde of een gelijkaardige soort (bv. kruising van een mediterrane eik met een wintereik of van een mediterrane spar met een gewone zilverspar).

In Frankrijk werd al via verschillende projecten geëxperimenteerd met geassisteerde migratie. We geven een overzicht van enkele van deze projecten en de voornaamste lessen die we hieruit kunnen trekken.

 

Getuige 1: Alain SERVAIS, Gekwalificeerd attaché, SPW, ARNE DNF, Verantwoordelijke Comptoir à graines, Marche-en-Famenne (BE)

 

Zaad: onzichtbare maar essentiële genetische biodiversiteit om de risico’s van de klimaatverandering te beperken’. Nood aan een grote genetische diversiteit – Verschillende herkomsten bij beplanting – Geassisteerde migratie (soort/herkomst). Lijst van aanbevolen herkomsten: toevoeging van zuidelijkere herkomsten.

Knelpunten: naleving wetgeving (Boswetboek, richtlijn 199/105/EG) en tekorten aan zaden en aanplanten.

 

Getuige 2: Edith JOURDAN & Marc GAILLY, Boomkwekerij Marc Gailly-Jourdan SA, Paliseul (BE)

 

Boomkwekers zijn de ambachtslui van de geassisteerde migratie. Via teeltcontracten met eigenaars/beheerders en ook op eigen initiatief legt boomkwekerij Gailly-Jourdan haar hart en ziel in de teelt van nieuwe soorten/herkomsten.

Boomkwekers lopen tegen twee problemen aan: de bevoorrading van zaden en de aanpassing van teelttechnieken.

 

Doelpubliek: privé- en publieke eigenaars en beheerders, gemeentelijke verantwoordelijken, experts, technici, boomkwekers, bosbouwondernemers, leerkrachten en studenten

 

Place :
Meeting plaats in Rossart (Bertrix)
Day :
Dinsdag 2 augustus
Timetable :
11.30 – 12.30

VOLG ONS OP

Youtube
Laatste gepubliceerd video

Onze andere activiteiten

Demo Forest